• ÚJDONSÁGOK
  • KÖZSÉGÜNK
  • ÖNKORMÁNYZAT
  • KULTÚRA
  • KAPCSOLAT

Kapcsolat:

Írjon nekünk:

Oktatás

 

A Csenkei Bódis József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 1966. szeptember 1-én vette birtokába a "Z" akcióban felépített épületet. Abban az időben 1.-5. évfolyamok, későbbiekben az 1.-4. évfolyamok tanulói tanultak itt Kovács Péter, Félinger Lajos, Szabó Katalin és Lengyel Zsuzsanna igazgatók irányítása alatt. 2004- ben az alapiskola és óvoda közös igazgatóság alá került és a közös intézmény jogalanyiságú lett. 2006-ban ünnepeltük az első csenkei iskola megalakulásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból a közös intézmény felvette a Bódis József nevet és lett

Bódis József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Csenke.

 

A 2012/2013 - as tanévben 15 tanuló látogatja az iskolát az 1.-3. és 2.-4. évfolymokban.

Igazgató: Lengyel Zsuzsanna, PaedDr.

További pedagógusok: Mihalík Elvíra, Mgr. 2.-4. osztályosok osztályfőnöke,

Mihalík Elvíra nevelőnő

Csóka Anita, Mgr. - angol szakos pedagógus,

Juhász Amália, Mgr. - hitoktató,

Mezei Krisztína - az erőszakmentes kommunikáció kör vezetője

és Brandl Ferenc  - Kalászka gyermeknéptánccsoport koreográfusa

 Az iskolánk célja:

Olyan szilárd alapokkal, egészséges önbizalommal rendelkező kreatív tanulókat nevelni, akik érdeklődők, nyitottak az új dolgok felé, tudásukat felhasználva képesek az ismeretlen felfedezésére, megtapasztalására, újabb ismeretek megszerzésére. Fontos számukra az anyanyelv szeretete, az örökségünk, múltunk, hagyományaink ápolása és továbbvitele, de nyitottak más nyelvek elsajátítására, más kultúrák elfogadására, empatikusak, képesek olyan szintű kommunikációra, amelynek köszönhetően bárhol megállják helyüket a szűkebb és tágabb világban. S legfontosabb: érezzék jól magukat az iskolában.

elérhetőség:

930 39  Čenkovce 95

iskola: 031/5692291

 

A Csenkei Óvoda története a kezdetektől napjainkig:

 

Az ötvenes években Csenke  önálló község a somorjai járásban. Az 1950-ben megalakult EFSZ egyre több nőt, anyát foglalkoztat, zömmel szezonális jelleggel. Ezért a falu vezetőinek  döntése alapján 1955. június 1-jén a Déchy Gyula gróf kastélyában megnyílt az egyosztályos magyar nyelvű óvoda, amelyben az alapiskola is működött. Igazgatónője Mikóczi Erzsébet, kisegítő óvónő Chrenó Irma. Az óvodai osztályterem (62,77m²) padló burkolatú volt és kályhában szénnel tüzeltek. A tízórait otthonról hozták, otthon ebédeltek és délutánra újra visszamentek. A berendezés egy szekrényből, pár asztalkából, székekből és padokból állt. A gyerekek játéktevékenységének bebiztosítására, a játékok, iskolaszerek vásárlása a Csenkei Helyi Nemzeti Bizottság feladata volt.

            Az igazgatónők és óvónők ebben az időszakban: Nagy Márta /1956-1958/  Köles Mária /1959/,  Szabó Mária /1960/, Barczi Katalin /1961/. Kisegítő óvónő és takarító, fűtő egy személyben 1960-1965-ig Füssy Erzsébet.        

 

A gyermekek létszáma:


 

 

Iskolaév

 

Beíratott

gyermekek

1955/56

41

1956/57

36

1957/58

37

1958/59

40

1959/60

47

 


 

 

1960. július 1-je jelentős változást hozott a falu életében. A somorjai járás megszűnt, így megszűnt a falu közigazgatása is és öt falu közösségévé vált Nagymagyar, Vajasvata, Újvásár, Csörge, Csenke -  Zlaté Klasy néven. Járási székhelye Dunaszerdahely.

1961-től 1968- ig Horváth Viola volt az óvoda igazgatónője. Kisegítő óvónőként  1965-1970-ig Karika Jolán dolgozott.

            Az egyre növekvő gyermeklétszám és  igény az oktató- nevelőmunka színvonalának emelésére azt az eredményezte, hogy tervbe vettek új iskola és óvoda építését. Az 1964-ben „Z“ akcióban meg is kezdődött az új iskola és óvoda építése, amely tervből csak az iskola épült fel és került átadásra 1966-ban, majd később, az épület  földszinti termeiben 1967-től az óvoda is otthont kapott. Továbbra is egyosztályos óvodaként működött étkezés nélkül.

1968-tól az óvoda igazgatónője Méry Júlia lett egészen 1986-ig, kisegítő óvónője még Karika Jolán, majd 1970-től délután Zalka Mária foglalkozott a gyerekekkel. A falu fejlődésnek indult, a helyi szövetkezet lakásokat építtetett munkavállalói számára, így javultak a fiatalok lakhatási körülményei, ami azt eredményezte, hogy a növekvő gyermeklétszám miatt 1971-ben megnyílt a 2. óvodai osztály, amelynek óvónője Hideghéty Mária lett.

Mivel ezek a tantermek, szociális helyiségek nem kizárólag óvodai használatra lettek építve, (pl. csak 2 WC, kevés mosdó, egybenyílós osztályok, kis öltözők, stb.), nem feleltek meg teljesen az óvodai oktató-nevelő követelményeknek, befogadó képessége sem volt megfelelő, ezért a község a szövetkezettel karöltve, szintén önerős hozzájárulással 1979-ben megkezdte a jelenlegi óvoda építését, amelyet 1981. április 27-én megnyitott a szülők és gyermekek örömére. Az új óvoda modern, tágas, két osztályos, egész napos ellátást biztosít. Vass Ildikó negyedik óvónője, majd 1987-től a mai napig vezetője lett az intézménynek. Zalka Máriát  1982-től 1989-ig Kupka (Chrenó) Gertrúd váltotta, Méry Júlia távozása után 1987-től  Szalay Jolán dolgozik óvónőként mind a mai napig, óvodakonyha-vezetőként (16 évig). Az óvoda konyhával üzemel, az óvodásokon kívül biztosítja az alapiskolások étkeztetését is. Szakácsnők, a felsorolt sorrendben töltötték- töltik be ezt a munkakört: Nagy Zita 1981-2004, Both Katalin 1982-1985, Karika Mária 1986-1992 (nyugdíjazásig), Cséfalvay Erzsébet 2005-2011, Kovács Iveta 2011-napjainkig.

            Az 1990-es társadalmi- gazdasági változások az óvodák szerkezeti fejlődésére is hatással voltak. A csökkenő gyermeklétszám ( gyermekgondozási hozzájárulás 3 éves korig,   a munkanélküliség emelkedése, a gyermekszületés csökkenése), de az iskolaügy alulfinanszírozása, az állami üzemek, szövetkezetek részvény- vagy korlátolt felelősségű társaságokká alakulása sok helyen az óvoda megszüntetéséhez, vagy osztálycsökkentéshez vezettek. 

            1993. januárjától Csenke Község önálló kataszterrel és közigazgatással rendelkezik, azonban a társadalmi változások falunkat is utolérték, amelynek következményeképpen óvodánk újra egyosztályosra csökkent pár évig, majd 2000-től a második osztályban Zilinszky Katalin és Viczena (Csiba) Veronika dolgozott.

2002. július 1-jétől az óvoda az önkormányzat hatáskörébe került, üzemeltetője Csenke Község lett. 2004. októberétől az óvoda megszűnt önálló intézmény lenni, közös igazgatás alá került az alapiskolával. 2006. szeptemberétől ezen közös intézmény a Bódis József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda tiszteletbeli nevet viseli.

2005 és 2010 között újabb létszámcsökkenés volt tapasztalható, majd a szülői kérelmek folyamatos elutasítása eredményeképpen 2010-től először fél- majd teljes szervezettséggel két osztály működik a mai napig, amelynek óvónői: Bc. Mihalík Elvíra, majd Zavarcsík Magdolna és Mgr. Muzslay Klára a mai napig.

Az óvoda üzemelését biztosító gondnokok: Karika Jolán 1965-2000, Farkas Blanka 2000-2010, Molnár Mária 2010-től a mai napig.

            Az óvoda 58 éves fennállása során sok változáson ment keresztül. Változott a társadalom, a személyzet, osztályok létesültek vagy szűntek meg, azonban küldetése mindig ugyanaz maradt:

- ahová a gyerekek örömmel járnak, mert az itt dolgozók meleg szeretettel fogadják őket és bánnak velük,

- ahol a szülők érzik, hogy gyermekeik olyan törődést kapnak, amely számukra a legtöbb örömet adják és a legjobb lehetőséget teremti meg a játékra, és ezen keresztül a tanulásra,

- ahol olyan óvoda kívánunk lenni, amely állandó megújulásra képes a gyermekek érdekében, az ő igényeikhez igazodva,

- ahol a felnőttek az óvodás korosztály életkori sajátosságait mindenkor figyelembe veszik és tiszteletben tartják, hogy boldog, szeretetteljes kisgyermekkoruk legyen intézményünkben.

 

Statisztikai adatok a gyermekek létszámáról az 1960/1961-es iskolaévtől kezdve napjainkig:

 

 

 

Iskolaév

Beíratott

gyermekek

1960/61

40

1961/62

34

1962/63

31

1963/64

28

1964/65

20

1965/66

18

1966/67

21

1967/68

23

1968/69

28

1969/70

30

 

Iskolaév

Beíratott

gyermekek

1970/71

32

1971/72

35

1972/73

40

1973/74

36

1974/75

41

1975/76

41

1976/77

42

1977/78

45

1978/79

42

1979/80

43

Iskolaév

Beíratott

gyermekek

1980/81

54

1981/82

57

1982/83

54

1983/84

47

1984/85

43

1985/86

40

1986/87

41

1987/88

42

1988/89

47

1989/90

46

 

 

 

Iskolaév

Beíratott

gyermekek

2010/11

34

2011/12

40

2012/13

42

2013/14

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beíratott

Iskolaév

gyermekek

1990/91

39

1991/92

34

1992/93

25

1993/94

27

1994/95

24

1995/96

32

1996/97

24

1997/98

23

1998/99

23

1999/00

23

Iskolaév

Beíratott

gyermekek

2000/01

28

2001/02

33

2002/03

37

2003/04

35

2004/05

31

2005/06

19

2006/07

22

2007/08

21

2008/09

23

2009/10

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elérhetőség:

930 39  Čenkovce 124

óvoda: 031/5692298

 

Vass Ildikó, igazgatóhelyettes