Čankovcehttp://www.cenkovce.sk/Fri, 27 Apr 2018 00:40:56 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Výmena okien na budove Základnej školy s Materskou školou Józsefa Bódisa s VJM – Čenkovce]]>http://www.cenkovce.sk//---7-vymena-okien-na-budove-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou-jozsefa-bodisa-s-vjm--cenkovceWed, 17 Sep 2014 08:25:00 +0200http://www.cenkovce.sk//---7-vymena-okien-na-budove-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou-jozsefa-bodisa-s-vjm--cenkovce<![CDATA[Župné voľby 2017 - A regionális önkormányzati szervekbe való választások 2017]]>http://www.cenkovce.sk//---25-zupne-volby-2017---a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-valo-valasztasok-2017Mon, 17 Jul 2017 10:17:00 +0200http://www.cenkovce.sk//---25-zupne-volby-2017---a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-valo-valasztasok-2017