• ÚJDONSÁGOK
  • KÖZSÉGÜNK
  • ÖNKORMÁNYZAT
  • KULTÚRA
  • KAPCSOLAT

Kapcsolat:

Írjon nekünk:

Cserkész szervezet

48. számú Szent Imre cserkészcsapat - CSENKE

 

 

Az egész azzal kezdődött, hogy Nagy Pista bácsi a Remény c. újságban olvasott a cserkész vezetőképző táborról. Nagyon megtetszett neki és úgy gondolta, hogy a csenkei fiatalságot is össze lehetne vele fogni. A legelső ember aki igent mondott neki rá az unokája, ifj.Nagy Zoltán volt. A feltétel a vezetőképző táboron való részvételhez az volt,hogy valamelyik csapat tagjának kellett lennie. Így felkeresték Varsányi Borbálát, a féli cserkészcsapat akkori vezetőjét. Szívesen fogadták az újdonsült tagot.1994 novemberében Pista bá elkezdett toborozni. Sikerült is neki több fiatalt beszervezni, köztük M. Mikóczi Adrit és Ravasz Mikóczi Renátát is, akik jelentkeztek az 1995-ös segédtisztképzőre. Közben megindult a készülődés az újoncpróbára és a fogadalomtételre. A próbázás, amit Varsányi Borbála bonyolított le, mindenki nagy örömére jól sikerült. Végül elérkezett a várva-várt nap, június 3.-a. Reggel 8 órakor kezdődött a szentmise a nagymagyari templomban. A mise végén a plébános úr megáldotta és megszentelte a csapat zászlóját. Maga a fogadalomtétel már Csenkén a kultúrház előtt történt. Jelen voltak a szülők, a polgármester, a szövetségtől Schniererné Dr. Wurster Ilona, Varsányi Borbála néhány féli cserkész kíséretében és persze a fogadalomtételre készülő Csenkeiek. Az ünnepséget Wurster Ilona kezdte meg beszédével, majd a falu polgármestere Kvarda József  és végül Varsányi Borbála mondott beszédet. A csenkei jelöltek elmondták a 10 cserkésztörvényt, valamint a fogadalom szövegét. Ezután ünnepélyesen átadták nekik a zöld nyakkendőket. Így alakult meg 1995 június 3-án a csenkei Szent Imre cserkészcsapat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség48.-ik csapataként. Nagy Pista bácsi parancsnoksága alatt 1 fiú és 1 lány őrsel kezdték meg a működést. Az akkori tagok: Nagy Zoltán, id. Nagy István, ifj. Nagy István, Vass Klára, Vass Ildikó, Szalay Beáta, Nagy Róbert, Varga Éva, Mikóczi Adrianna, Mikóczi Renáta. Ezután kis falunkban beindult a cserkészélet... Azóta már eltelt 15 év. Sok minden történt ez idő alatt. Tagok cserélődtek, hol többen,hol kevesebben voltunk,Pista bá 1998-ban átadta a parancsnokságot Adrinak, aki 8 évig vezette, igazgatta a csapatot. Ö 2006-ban átadta a stafétabotot Ravasz Reninek, aki jelenleg is parancsnoka a csapatnak. Túl vagyunk már számos táboron, tanyázáson, kiránduláson, tábortűzön, métabajnokságon, valamint 2 cserkészbálon is. Szorosan együttműködünk a csallóközcsütörtöki 66.sz. Szent Jakab cserkészcsapattal és az Egyházfa-Súr 11.sz. Szent Imre cserkészcsapatával, valamint baráti kapcsolatot ápolunk számos más csapattal is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cserkészet vagy cserkészmozgalom egy önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. Célját, alapelveit és nevelési módszereit alapítója, Lord Baden-Powell of Gilwell határozta meg. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. A cserkészet kezdetei 1907-ig nyúlnak vissza, amikor Robert Baden-Powell, a brit hadsereg tábornoka, megrendezte az első cserkésztábort az angliai Brownsea Islanden. A cserkészet alapelveit 1908-ban megjelent Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) című könyvében fektette le, amely saját korábbi, katonai kiképzési szakkönyvei mellett, más hasonló kezdeményezésekből is merített. A 20. század első felében a mozgalom világszerte elterjedt, és mind a fiúk, mind a lányok számára három korosztályban (farkaskölyök, cserkész, rover) kínált programot. A mozgalom a cserkészmódszert alkalmazza: egy nem-formális nevelési módszert, amely nagyban épít a szabadban végzett elfoglaltságokra, többek között a táborozásra, erdei és vízi életre, túrákra és sportra. A cserkészet széles körben ismert jellegzetessége a társadalmi egyenlőtlenségeket elfedni hivatott egyenruha, nyakkendővel és cserkészkalappal vagy más fejfedővel. Megkülönböztető jelvényei a cserkészliliom és a lóhere, valamint más, az egyenruhán viselhető jelvények. 2007-ben világszerte 38 millió cserkész tevékenykedett, 216 országban és területen; ezzel a cserkészet a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A két legnagyobb ernyőszervezet Cserkész Világszövetség (WOSM) és a Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS). A magyar cserkészet világszerte jelen van.

Az alapító

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord Baden-Powell (London, 1857. február 22. – Nyeri, Kenya, 1941. január 8.), monogramja után „Bi-Pi” a brit hadsereg altábornagya, író és a cserkészet megalapítója. Miután elvégezte a Charterhouse Schoolt, 1876-1910-ig a brit hadseregben szolgált Indiában és Afrikában. 1899-ben, a dél-afrikai második búr háborúban sikeresen védte Mafikeng erődjét. Katonai könyvei közül, amelyeket afrikai évei alatt a katonai felderítésről és a felderítők képzéséről írt, sokat fiatalok is olvastak. Ezek alapján írta meg a fiatalok számára Cserkészet fiúknak című könyvét, melyet 1908-ban adott ki Pearson. Írás közben ötleteit a gyakorlatban is kipróbálta egy táborozáson Brownsea Islanden. A tábor 1907. augusztus 1-jén kezdődött – ezt tekintik ma a cserkészet kezdetének. Miután megnősült, feleségével, Olave Baden-Powellel és húgával, Agnes Baden-Powellel aktív szerepet vállaltak a cserkészmozgalom irányításában. Utolsó üzenetét a cserkészekhez Bi-Pi maga készítette el még valószínűleg 1929 előtt, mert aláírása csupán "Robert Baden-Powell", nem "Robert Baden-Powell of Gilwell". Lady Baden-Powell elmondta, hogy ezt a levelet (a "cserkészfiúknak" címzett borítékban) minden útjukra magukkal vitték egy "halálom esetén" borítékban. Utolsó éveit a kenyai Nyeriben töltötte, és ott is halt meg 1941-ben.

 

 

Néhány cserkész különlegesség

 

A cserkészjelvényA cserkészek jelvénye a liliom. Ez egy régi történelmi szimbólum, a tisztaság és az erényes élet jelképe. A középkortól kezdve a nagy európai uralkodócsaládok is használták, Magyarországon például az Anjou-királyok, Franciaországban pedig a Bourbon-dinasztia. A cserkészliliom mégsem innen, hanem a tengerészeti iránytű jellegzetes végződéséből származik. A hajósok az északi irányba mutató tű végét alakították ilyenné; nekünk, cserkészeknek is ez mutat irányt az élet tengerén.

 

 

 

 

 

 

A tisztelgés Ha a cserkészek fogadalomtételen,zászlófelvonáson, nemzeti ünnepen vesznek részt, akkor a jobb kezükkel tisztelegnek. Sokszor találkozáskor is tisztelgéssel köszöntik egymást. A kezüket vállmagasságba emelik, három ujjuk felfelé mutat, míg a hüvelykujj és a kisujj a tenyér előtt összekapcsolódik. Ez sok mindent jelent: a három ujj a cserkészfogadalomra emlékeztet, Istenünk, hazánk és embertársaink iránt teljesítendőkötelességeinkre. Az összekapcsolódó ujjak azt jelentik, hogy az idősebb, nagyobb, erősebb cserkész segíti, óvja fiatalabb társát.

 

A kézfogás A cserkészek bal kézzel fognak kezet. Ennek oka az, hogy bal kezünk közelebb van a szívünkhöz, ezért a másik iránti szeretetünket így tudjuk jelképesen kifejezni. Persze gyakorlati okai is vannak ennek, hiszen a jobb kezünket tisztelgésre emeljük. (forrás:szmcs,wiki)