• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Odkazy:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2018/2 Kúpa pozemku 2/3 Obec Čenkovce
615.00 €
2018/1 Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ COOP Jednota, s.d.
0.00 €
2017/20 Kúpa pozemku Obec Čenkovce
630.00 €
2017/19 Poskytovanie podpory z Environmentálneho fondu Environmentálny fond
100000.00 €
2017/16 Kompletné stavebné, klampiarske práce na projekte "Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy" BALA, a.s.
114603.47 €
2017/15 Kompletné stavebné, klampiarske práce na projekte "Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy" BALA, a.s.
209399.28 €
2017/14 Vypracovanie projektovej dokumentácie ProCer Košice, s.r.o.
400.00 €
2017/13 Vypracovanie projektovej dokumentácie Envirotrend, s.r.o.
800.00 €
2017/13 Vypracovanie projektovej dokumentácie Envirotrend, s.r.o.
800.00 €
2017/12 poskytovanie tekekomunikačných služieb Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2017/11 poskytnutie dotácie DHZ Čenkovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
2017/10 Dotácia pre DHZ Maslovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
2017/9 Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
0.00 €
2017/8 Kúpa autobusu Karosa C 954.1360 SAD s.r.o.
3000.00 €
2017/7 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2017/6 Proces verejného obstarávania PS Agentúra s.r.o.
2400.00 €
2017/5 Zber, odvoz a zneškodňovanie KO AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
2017/4 Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku AQUASPIŠ spol. sr.o.
120.00 €
2017/3 kúpa pozemkov 1/3,1/5,1/6,54/13 Jozef Horváth a spol
1722.40 €
2017/2 Kúpa pozemku 244/5 Zoltán Gottgeizl
1280.00 €
2017/1 predaj pozemku Obec Čenkovce
1190.00 €
2016 Kúpa pozemku parc.č. 507/47 Obec Čenkovce
1170.00 €
2016/19 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2016/18 elektronické komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
2016/17 poskytnutie odvádzania kanalizácie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2016/16 Kúpa pozemku Ing. Ján Pochyba a spol
1.00 €
2016/15 Dotácia pre DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
2016/14 Dotácia pre DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
2016/13 vysporiadanie práva výkonných umelcov SLOVGRAM
0.00 €
2016/12 Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu KO ENVI-PAK
0.00 €
2016/11 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/10 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/9 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/8 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/7 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/6 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/5 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/4 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
2016/3 Poskytovanie služby IS DCOM DEUS
0.00 €
2016/2 poskytnutie príspevku na prevádzkovanie ambulantnej výjazdovej LSPP K Gryf, s.r.o.
0.04 €
2016/1 Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ COOP Jednota, s.d.
0.00 €
2015/44 monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry Slovenský hydrometeorologický ústav
0.00 €
2015/43 Kúpa pozemku Baltazár Németh
310.00 €
2015/42 Kúpa pozemku Jozef Horváth a spol
4215.00 €
2015/41 Kúpa pozemkov Imrich Bartalos a spol.
9455.00 €
2015/40 Dohoda o poskytovaní údajov pre register Sociálna poisťovňa
0.00 €
2015/39 Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku AQUASPIŠ spol. sr.o.
0.00 €
2015/38 Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku " Vybudovanie kamerového systému" Agnesa Búsová
0.00 €
2015/37 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a.s.
0.00 €
2015/36 poskytnutie dodávky elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
2015/35 poskytnutie dodávky elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
2015/34 Telekomunikačné služby Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2015/33 Telekomunikačné služby Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2015/32 Telekomunikačné služby Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2015/31 Poistenie majetku - Digitálny kamerový systém KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
679.85 €
2015/30 Komunikačné a informačné služby DEUS
0.00 €
2015/29 Pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
2015/28 Pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
2015/27 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
2015/26 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
2015/25 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra
145266.67 €
2015/24 Dodávanie tovaru zeleniny a ovocia RAMAS - Ing. Jozef Horváth
0.00 €
2015/23 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Maxnetwork, s.r.o.
172200.00 €
2015/22 sprostredkovanie programu Tibor Nyársik
460.00 €
2015/21 sprostredkovanie vystúpenia Péter Iván
200.00 €
2015/20 sprostredkovanie vystúpenia Kristína Hlavatá
50.00 €
2015/19 sprostredkovanie programu Judita Keszőczeová
50.00 €
2015/18 Prenájom reklamnej plochy AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
2015/17 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, soc.vecí a rodiny Komárno
0.00 €
2015/16 Prenájom reklamnej plochy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
100.00 €
2015/15 Činnosť externého manažmentu ALGAIL s.r.o.
1170.00 €
2015/14 Projekt pre stavebné konanie APROJEKT - Ing.Soňa Babalová
5950.00 €
2015/13 Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku " Vybudovanie kamerového systému" Agnesa Búsová
950.00 €
2015/12 sprostredkovanie vystúpenia MISTRAL MUSIC KIADÓ ÉS PROGRAMIRODA KFT.
960.00 €
2015/11 Poskytnutie príspevkov za vyseparované množstvo Recyklačný fond
0.00 €
2015/10 Organizovanie pracovnej činnosti ÚPSVaR
0.00 €
2015/9 matreriálno-servisná zmluva Reficier JTL spol. s.r.o.
21.60 €
2015/8 kúpa stolov a pivné sety Ladislav Mikóczy
390.00 €
2015/7 Predĺženie záruky AGA International SA-organizační složka
44.00 €
2015/6 Odborná prax Obchodná akadémia
0.00 €
2015/5 Odber a preprava VŽP ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
0.00 €
2015/4 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Sloboda zvierat
0.00 €
2015/3 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2015/2 Predaj a kúpa pozemkov Obec Čenkovce
550.00 €
2015/1 poskytnutie príspevku na prevádzkovanie ambulantnej výjazdovej LSPP K Gryf, s.r.o.
0.04 €
20/2014 Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
19/2014 Zabezpečovanie prevádzkovania majetku Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
18/2014 Poskytnutie služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumontov Prounion, a.s.
0.00 €
17/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
16/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
15/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
14/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
13/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
12/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
11/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
10/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
9/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
8/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
7/2014 Zmluva o poskytovaní reklamných služieb AVE Bratislava, s.r.o.
100.00 €
6/2014 Zmluva o propagácii a reklamnej spolupráci AQUAMONT spol. r.o.
100.00 €
5/2014 Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
9180.42 €
4/2014 Organizovanie pracovnej činnosti ÚPSVaR
0.00 €
4/2014 Organizovanie pracovnej činnosti ÚPSVaR
0.00 €
3/2014 Dodávka elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
2/2014 SM Zmluva Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
1/2014 Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP K Gryf, s.r.o.
0.00 €
15/2013 Tovar podľľa výberu pre ŠJ COOP Jednota, s.d.
0.00 €
14/2013 Propagácia spoločnosti AQUAMONT spol. s.r.o AQUAMONT spol. r.o.
100.00 €
13/2013 Propagácia spoločnosti AVE Bratislava s.r.o AVE Bratislava, s.r.o.
150.00 €
12/2013 Zriadenie a uloženie plánovanej stavby ENERMONT s.r.o.
0.00 €
11/2013 Poskytnutie technickej služby Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
10/2013 Dodávka a montáž kamerového systému Maxnetwork, s.r.o.
3699.48 €
9/2013 Poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministersvo vnútra SR - Obvodný úrad Trnava
3000.00 €
8/2013 Poskytnutie účelovej dotácie v zmysle § 8 zák.č.583/2004 Z.z. Trnavský samosprávny kraj
1000.00 €
7/2013 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov Slovgram
33.50 €
6/2013 Zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu Peter Kucharčík
0.00 €
5/2013 Servis a údržba zariadenia Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
4/2013 Mapa s prezentáciou "ZMOŽO" R.G.T: PRESS, s.r.o.
60.00 €
3/2013 prenájom pôdy na poľnohospodárske účely Obec Čenkovce
80.00 €
2/2013 Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP K Gryf, s.r.o.
0.00 €
1/2013 Tovar podľa výberu pre ŠJ COOP Jednota, s.d.
0.00 €
2012/17 Poskytovanie telekomuniíkačných služieb Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2012/16 Poskytnutie finančnej podpory Nagy-Varga-Nagy-Kvarda
0.00 €
2012/15 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2012/14 Poskytovanie telekomuniíkačných služieb Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2012/13 Odchyt opustených a túlavých psov na VP Sloboda zvierat
0.00 €
2012/12 Propagácia spoločnosti AVE Bratislava s.r.o AVE Bratislava, s.r.o.
300.00 €
2012/11 Poskytovanie služieb obce.info Datatrade s.r.o.
0.00 €
2012/10 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov COOP Jednota, s.d.
0.00 €
2012/9 Odber a odvoz zozbieraných použitých prenosných batérií a akumlátorov INSA, s.r.o.
0.00 €
2012/8 Poskytnutie servis a údržbu zariadenia Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
2012/7 Dotácia na obnovu a opravou odvodňovacích zariadení Environmentálny fond
0.00 €
2012/6 Dotácia na kanalizáciu obce Čenkovce Environmentálny fond
0.00 €
2012/5 Vytvorenie webstránky obce Čenkovce Webex media, s.r.o.
0.00 €
2012/4 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
2012/3 Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP K Gryf, s.r.o.
0.00 €
2012/2 Dodávanie vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2012/1 Tovar podľa výberu pre ŠJ COOP Jednota, s.d.
0.00 €
2011/11 Bdúci predávaný pozemok Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
2011/10 Predĺženie stoky "A3" AQUAMONT spol. r.o.
0.00 €
2011/9 motorová striekačka PPS 12 OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
800.00 €
2011/8 Výpožička materiálu civilnej ochrany Obvodný úra Dunajská Streda
0.00 €
2011/7 Trnasformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte VÚB Banka, a.s.
0.00 €
2011/6 Vedenie verejného kanalizačného potrubia v telesách miestnych komunikácií Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2011/5 Odvádzanie komunálneho odpadu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
2011/4 Zmluva o telef. pripojení Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2011/3 Zmluva o telef. pripojení Slovak telekom, a.s.
0.00 €
2011/2 Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Trnave
0.00 €
2011/1 Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP K Gryf, s.r.o.
0.00 €