• ÚJDONSÁGOK
  • KÖZSÉGÜNK
  • ÖNKORMÁNYZAT
  • KULTÚRA
  • KAPCSOLAT

Kapcsolat:

Írjon nekünk:

ÖTT

  A csenkei Önkéntes Tűzoltó Testület 1878 - ban alakult.  A szervezet alapító tagjai: Holocsi Lajos - szakaszparancsnok, Farkas Péter -szakaszvezető, Mészáros Mihály – mászócsapatvezető, Both János -szivattyús-csapatvezető, Bognár János - fecskendőmester, Hurtony Mihály – kürtös. Ebben az időben a tűzoltófecskendőt lovak húzták. A tagság 13 fő-ből állt.

1933-ban a parancsnok Méry Vince, parancsnokhelyettes Gányovics István, pénztáros Farkas Vince, tizedes Vass Károly, őrvezető- csővezető Hervay Vendel, kürtös-tizedes Vass Gáspár, fecskendőmester Füssi István, mászó Nagy István, Lengyel Lajos, szivattyús Chrenó Szilveszter.

  Társadalmi  munka keretében 1973 - ban megépült az új tűzoltószertár  a helyi Önkormányzat, a lakosok és a tűzoltótestület tagjainak segítségével. Akkor a parancsnok Lépes József és  az elnök Bódis József volt. A tűzoltó felszerelés DS16-os tűzoltófecskendő, az 1970-es években a DS16-os fecskendőt felváltotta a PPS 12-es és 1979-ben pedig megkaptuk az AVIA 31 – es  tűzoltóautót  a PPS – 12 – es tűzoltófecskendővel amit a mai napig használunk. 

Tűzoltó testület személyiségei :   1878-ban  szakasz parancsnok Holocsi Lajos, 1933-ban parancsnok Méry Vince. 50 éven keresztül a gépész   Kalmár Vince.  A jelenlegi  tűzoltó tagság létszáma :  106   ebből  25 nő és 18 ifjú tűzoltó. 1984- től a szervezet elnöke Füssi Gábor és 1984- től a Dunaszerdahelyi járási bizottság plénumának tagja és még betölti a körzeti parancsnoki tisztséget is.

Több csapattal évente sikeresen részt veszünk a körzeti és járási szinten megrendezendő tűzoltó versenyeken. Hagyományszerűen minden évben megrendezzük a Mikóczi Józsefről elnevezet éjjeli emlékversenyt.

Vezetőségi tagok: id.Füssi Gábor, Mikoci Pál,  Holocsi  Zoltán, Mészáros Zoltán, Mikóczi János, Füssi Lóránt, Lengyel Bálint, Kulcsár Ildikó, Kulcsár Erika, Mikóczi Katalin, Varga Eszter, Füssi Melinda.

 

A Vajasvatai Önkéntes Tűzoltó Testület rövid története és tevékenysége 

 

A Vajasvatai Önkéntes Tűzoltó Testület  1876 márciusában alakult Nagymagyar és Vidéke Önkéntes Tűzoltó Egylet néven. 1903-ban Birsel Vince vezénylete alatt megalakult egy önálló vajasvatai tűzoltó szakasz, amely 189 tagból állt. 1912-ben vásároltak egy akkori követelmények szerint modern, lóvontatású fecskendőt, amely 1954-ig szolgált. 1933-ban felépítették a tűzoltó szertárt, melynek költségeit a tűzoltó váltságpénzből, és a község pénztárából fedezték. Ekkor a tűzoltó egyletnek 30 tagja volt. Színdarabokat és táncmulatságokat rendeznek, melyeknek jövedekméből fedezik a felszerelés felújítását. Rendszeres kiképzés és gyakorlatozás folyt, mert a nyári időszakban gyakorta voltak tűzesetek, főleg aratás idején. Testületünk tagjai mindig részt vettek a szomszéd községekben tötrént tüzek oltásában is. A 2. világháború megtépázta a testület állományát. Újra kellett szervezni a testületet. Az elnök Duducz Mihály, a parancsnok Horváth Lajos lett. Megkezdődik a kiképzés a versenyekre, ám kiderül, hogy a fecskendő nem működik, a felszerelés pedig hiányos. 1954-ben megkapja a testület az első DS -16 motorfecskendőt a hozzátartozó kellékekkel. Ekkor veszünk részt először körzeti versenyen méghozzá ifjusági rajjal, akik az 1. helyen végeznek. Ezután váltakozó sikerrel veszünk részt  a körzeti versenyeken. A kiképzésen és a gyakorlatokon kívül részt vettünk a szomszéd falukat elárasztó belvizek szivattyúzásánál, valamint közhasznú társadalmi és kultúrális tevékenységet folytattunk. Tagjaink növelik szakképzettségüket, többen elérték a Példás Tűzoltó II. és III. fokozatát. Rendszeresen elvégzik a tűzrendészeti szemléket. Nem feledkeznek meg a tűzoltó technika és felszerelés karbantartásáról sem. Különböző rendezvényeket és kirándulásokat szervezünk tagjaink és a falu lakossága számára. Szem előtt tartjuk az ifjúsággal végzett munkát is, hogy az utánpótlás is biztosítva legyen.